English version

Deutsch version
O firmě
Výroba
Kontakty
Tradice této výroby se traduje od roku 1919, kdy dne 5.května byla zahájena první výroba propojovacích kolíků pro československou poštu.
Tato výroba byla převedena z Vídně a byl to první závod na výrobu slaboproudého zařízení v nově vzniklém Československu. Jednalo se o akciovou společnost Elektromechanický závod v Kolíně.
Výrobní program se rozšiřoval o výrobu telefonních přístrojů a radiopřijímačů v anglické licenci. Od založení firmy byli majitelé bratranci Prchalové, v roce 1929 se stala jejich společníkem firma Ericsson Stokholm a později byl název firmy změněn na Prchal, Ericsson a spol.

Velký rozvoj firmy trval až do II. světové války v oblastech telekomunikací, rozhlasových přístrojů, armádních zakázek, výroby zabezpečovacích zařízení pro české dráhy a součástek pro firmu Telefunken.
Během války se výroba orientovala pouze na telekomunikace pro německou armádu. Po skončení války se přechází na výrobu telefonních zařízení typu Siemens Halske, automatických telefonních ústředen a telefonních přístrojů.

V roce 1958 začala výroba radiopřijímačů, autorádií a radiomagnetofonů. Tato výroba přešla v 60. letech opět na telefonní techniku. V posledním období Tesly Kolín byly nosným programem programovatelné automaty pro NC stroje a vojenská výroba v oblasti optoelektroniky. Tato výroba byla ukončena v roce 1989 a Tesla se postupně rozdělila na několik menších firem. Jednou z nástupnických firem v oblasti navíjených dílů je i WILERA s.r.o.


Firma WILERA s.r.o. byla založena počátkem roku 1996 dvěma společníky jako ryze česká firma odkoupením technologií a převzetím zaměstnanců bývalého podniku Tesla Kolín. V prvním roce činnosti dosáhla obratu 4,2 mil. Kč.
Výroba byla koncem roku 1996 přemístěna do vlastního rekonstruovaného objektu, ve kterém nyní sídlí celá firma.

Výroba navíjených dílů měla v podniku Tesla dlouholetou tradici, vyplývající z potřeb těchto technologií pro zajišťování výrobního programu. Tímto převzetím výroby byla zachována kontinuita výrobního programu navíjených dílů včetně kvalifikovaných pracovníků a z toho vyplývající odbomost a kvalita odváděné práce.

WILERA má zpracován interní program kvality, který vychází z norem pro řízení a zabezpečování jakosti ISO 9002. Celý průběh výroby je po jednotlivých operacích pečlivě sledován a podrobován kontrole, aby veškeré výrobky odpovídaly kvalitativním požadavkům zákazníků a předepsaným bezpečnostním normám.

Tímto je zabezpečena vysoká kvalita našich výrobků a tím i spokojenost našich zákazníků. Kvalita, rychlost a příznivá cena jsou našimi hlavními přednostmi.


Wilera s.r.o., Havlíčkova 260, 280 58 Kolín 4, tel: +420 321 726942, fax: +420 321 713680  mail: wilera@wilera.cz